WAŻNE INFORMACJE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DO ROSJI

RODZAJE WIZ |  ROSJA - WIZA TURYSTYCZNA NA VOUCHER |  ROSJA - WIZA TRANZYTOWA |  ROSJA - WIZA BIZNESOWA |  ROSJA - WIZA DLA KIEROWCY |  ROSJA - WIZA PRYWATNA |  ROSJA - WIZA DLA DZIECI  

Prosimy najlepiej do nas zadzwonić +48602113502 w celu otrzymania aktualnej informacji.

OBOWIĄZEK MELDUNKU / REJESTRACJI / PODCZAS POBYTU NA TERYTORIUM FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA PODSTAWIE WIZY

Każdy obcokrajowiec przebywający na terytorium Rosyjskiej Federacji podlega obowiązkowi ZAMELDOWANIA -REJESTRACJI.
Każdy podróżny obcokrajowiec przekraczający rosyjską granice otrzymuje od rosyjskiej straży granicznej KARTĘ MIGRACYJNĄ, która jest niezbędna do zakwaterowania w hotelu i dokonania tak zwanej rejestracji.
Rejestracji należy dokonać w ciągu 72 godzin (w ciągu 3 dni roboczych) od momentu przekroczenia granicy /nie liczy się dni wolnych od pracy /.

Jeśli zamieszkujemy w:
hotelu, sanatorium, domu wczasowym, na kempingu, lub w bazie turystycznej pensjonacie, ośrodku dla młodzieży, to te instytucje mają obowiązek dokonać rejestracji i wykonują go automatycznie.
Rejestracji można również dokonać także osobiście na poczcie na całym terytorium Federacji Rosyjskiej, wysyłając listem zawiadomienie do Federalnych Służb Migracyjnych w następujących przypadkach:
- posiadania wizy biznesowej, jeżeli siedziba firmy, która wystawiła zaproszenie nie znajduje się w miejscowości pobytu,
- posiadania wizy turystycznej,
- zamieszkania u osoby prywatnej,.

Do rejestracji za pośrednictwem poczty potrzebne są kserokopie pierwszej strony paszportu, wizy i karty migracyjnej.
Na poczcie trzeba wypełnić w dwóch egzemplarzach druk migracyjny powiadomienia, który można kupić na poczcie lub pobrać tutaj i złożyć go w okienku poczty, zapłacić za usługę, otrzymać pokwitowanie przesyłki i odcinek powiadomienia z pieczątką poczty z datą złożenia . Przebywając w różnych miejscowościach na terytorium Federacji Rosyjskiej, rejestracje trzeba dokonać w każdej z nich.
Przed wyjazdem z Rosji koniecznie trzeba oddać na poczcie odcinek powiadomienia migracyjnego. Dane te zostaną przekazywane do ogólnego rejestru .

Nie zastosowanie się do powyższego przepisu powoduje karę a nawet deportację.

REZERWACJA HOTELI

Proponujemy Państwu hotele w całej Rosji także byłych krajach Rosji i w całym świecie (patrz). System rezerwacji z www.dorosji.info umożliwia szybkie znalezienie dowolnych pokoi w dogodnych dla Państwa cenach i wybranej lokalizacji.

RODZAJE WIZ

- wiza turystyczna
- wiza biznesowa
- wiza wymiany kulturalnej /bezpłatna/
- wiza prywatna na zaproszenie
- wiza tranzytowa
- wiza dla kierowcy
- wiza dla obcokrajowców


ROSJA - WIZA TURYSTYCZNA /NA VOUCHER/

Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 4 dni kalendarzowych lub w trybie EKSPRES 3 godziny.

Może być 1-krotna lub 2-krotna do 30 dni jest wydawana na podstawie vouchera. Voucher mogą wystawiać tylko rosyjskie firmy turystyczne oraz hotele, które zarejestrowały się w MSZ FR i otrzymały numer referensu.

ROSJA - WIZA TRANZYTOWA

Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 4 dni kalendarzowych lub w trybie EKSPRES 3 godziny.
1-krotna lub 2-krotna jest wydawana na podstawie kserokopii wizy docelowej (jeżeli taka wiza jest wymagana) lub kserokopii biletu. Wiza tranzytowa umożliwia tranzyt przez terytorium Rosji w ciągu 10 dni w każdą stronę.
Uwaga! Konsulat FR w Gdańsku odmawia wydania wiz tranzytowych przez obwód Kaliningradzki. Proponujemy w takich przypadkach wyrobienie wizy turystycznej 1- lub 2-krotnej w cenie specjalnej.

ROSJA - WIZA BIZNESOWA

Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 4 dni robocze.
Tak zwana SŁUŻBOWA - KOMERCZESKAJA- DEŁOWAJA 1-krotna, 2-krotna lub wielokrotna na: 30, 90, 180 lub 365 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia Departamentu Federalnych Służb Migracyjnych FR. Wymagany jest oryginał zaproszenia (żółty druk A5 ze znakami wodnymi).
NTbiuro GLOB pośredniczy w zamówieniu takiego zaproszenia.
Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 kalendarzowych dni Również 1-krotna lub 2-krotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od rosyjskiej firmy-partnera. Wymagany jest oryginał zaproszenia na papierze firmowym firmy rosyjskiej zgodny ze wzorem wymaganym przez Konsulaty FR (do wglądu w biurze NTbiuro GLOB.
Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 4 lub 10 dni kalendarzowych.

ROSJA - WIZA DLA KIEROWCY

Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 kalendarzowych dni.
1-krotna do 30 dni, 2-krotna do 90 dni lub wielokrotna do 365 dni jest wydawana na podstawie następujących dokumentów:
- zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy (np. z ZMPD),
- ksero poprzedniej wizy (w przypadku wizy wielokrotnej).


ROSJA - WIZA PRYWATNA

Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 4 dni kalendarzowe lub w trybie EKSPRES 3 godziny.
Typy wiz: 1-krotna lub 2-krotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od obywatela Rosji, zaproszenie wystawia Departament Federalnych Służb Migracyjnych FR. Wymagany jest oryginał zaproszenia (żółty druk ze znakami wodnymi).

ROSJA - WIZA DLA DZIECI

Jeśli dziecko ma własny paszport: wiza dla dziecka wydawana jest w takim trybie jak dla dorosłych.
Wydanie wizy biznesowej dla dziecka jest możliwe jedynie przy zamawianiu wizy biznesowej dla jednego z rodziców z jednoczesnym wpisaniu danych tego dziecka w trakcie zamawiania dla jednego z rodziców zaproszenia z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

W przypadku, jeżeli dziecko jest wpisane w paszporcie rodzica:
- dane dziecka trzeba wpisać do wniosku rodzica (zostaną one umieszczone na wizie rodzica),
- otrzymanie wizy dla dziecka nie zwiększy kosztów wizy rodzica.


UWAGA
Konsulat ma prawo i może odmówić wydania wizy bez podania przyczyny i zwrotu kosztów.
UWAGA na przejazd przez terytorium BIAŁORUSI
Białoruś wymaga wizy tranzytowej (oprócz lotu samolotem) MOŻNA WYROBIĆ ZA POŚREDNICTWEM "NTbiuro GLOB"


WIZY INFORMACJE OGÓLNE

- można posiadać maksymalnie 3 wizy turystyczne w danym roku
- turyści udający się do Rosji przez Białoruś muszą posiadać białoruską wizę tranzytową
- zgodnie z prawem rosyjskim na podstawie wiz długoterminowych można przebywać na terytorium FR do 90 dni w każdym półroczu
- dla uzyskania wiz pracowniczych ważnych 365 dni wymagane są wyniki testów na obecność wirusa HIV (wyniki są ważne 3 miesiące od daty ich wydania)
- sposób dostarczenia dokumentów do wizowania wybiera zawsze klient, to znaczy osoba starająca się o wizę i jednocześnie ponosi odpowiedzialność za ewentualne niedostarczenia ich na odpowiedni czas lub zagubienie.
- wizy dla osób prywatnych organizuje firma "MAM" tel. 602344989
- wizy dla firm organizuje "NT Biuro GLOB tel. 602113502
- ceny wiz ustalane są undywidualnie przed złożeniem dokumentów do konsulatu - opłata za wizy zawsze po dostarczeniu przez nas wizy lub po ich odbiorze osobistym