WIZY BIAŁORUSKIE


UWAGA: Nowy Wniosek Wizowy do Białorusi:
Pobierz nowy wniosek na wizę białoruską
Pobierz ankietę na wizę białoruską

Rodzaje wiz białoruskich:

Dla wizy turystycznej wymagane jest posiadanie vouchera, wystawiamy na miejscu Upoważnienie dla NTbiuro GLOB do wyrobienia wizy w imieniu ubiegającego się o wizę.

SŁUŻBOWA prowizja 122 zł + Opłata Konsularna + ubezpieczenie

Dla wizy białoruskiej służbowej jednorazowej potrzebne są dane firmy kontrahenta Upoważnienie NTbiuro GLOB do wyrobienia wizy w imieniu osoby ubiegającej się o wizę.
Dla wizy służbowej długoterminowej potrzebne są oryginał zaproszenia od firmy kontrahenta, (wzór podany dodatkowo), ksero jej licencji, certyfikatu rejestracyjnego, kopia kontraktu , oryginał odpisu z GGR pismo adresowane do Konsulatu RB od Państwa firmy i zaświadczenie o zatrudnieniu oraz upoważnienie Ntbiuro GLOB do wyrobienia wizy w imieniu osoby ubiegającej się o wizę.

PRYWATNA prowizja 122 zl + opłata konsularna + ubezpieczenie

Do wizy prywatnej jednorazowej potrzebny jest adres osoby odwiedzanej w Białorusi jej imię i nazwisko. Upoważnienie Ntbiuro GLOB do wyrobienia wizy w imieniu ubiegającego się o wizę.
Dla wizy prywatnej długoterminowej potrzebny jest adres osoby odwiedzanej w Białorusi jej imię i nazwisko. Dokumenty pokrewieństwa interesanta z osobą na terenie Białorusi. Upoważnienie Ntbiuro GLOB do wyrobienia wizy w imieniu osoby ubiegającej się o wizę.

UWAGA
Osoby nie mogące dostarczyć dokumenty osobiście mogą przesłać wymagane dokumenty dowolną pocztą kurierską. Po wyrobieniu wizy odeślemy paszport z wizą i rachunkiem tą samą drogą na koszt klienta.
Oplata zawsze przy odbiorze paszportu dla kuriera , ewentualnie przelewem na nasz rachunek.
Pośredniczymy w uzyskaniu wiz również dla osób z innym obywatelstwem niż polskie.Dla osób s poza Unii ceny są inne od podanych wyżej.